Diensten

Waar ligt onze expertise en kracht?

 • Verzorgen van trainingen en workshops
 • Coaching
 • Adviseren
 • Intervisie
 • Praktijksimulatie met een trainingsacteur
 • Verzorgen van DISC assessments (communicatie- en gedragspatronen)
 • Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s

Onderwerpen

 • Ondersteunen bij de uitwerking van jaarplannen en het behalen van teamdoelstellingen
 • Verbetering van dienstverlening aan klanten/cliënten/patiënten
 • Verbetering onderlinge samenwerking
 • Ondersteuning bij veranderingsprocessen
 • Ondersteuning bij het bereiken van persoonlijke doelstellingen